Vilnius
EN

Tyrimai spektroskopijos metodais/Takiųjų terpių tyrimai – Lietuvos energetikos institutas

Įmonės pavadinimas: Lietuvos energetikos institutas
Įsidarbinimo tipas: Praktika
Krypčių grupė: Fiziniai mokslai
Kryptis: taikomoji fizika
Miestas: Kaunas
Galioja iki: 2022-04-01

1. Praktikos pobūdis: Dujų mišinio koncentracijos gradientų tyrimas taikant RAMAN sklaidos spektroskopiją.
Prie įvairių masės mainų paviršių (pvz. membranos ar tarpfaziniai paviršiai) formuojasi terpės mišinio sudėtyje esančių, tačiau mainuose nedalyvaujančių medžiagų koncentracijos profiliai. Jų matavimui gali būti panaudota Raman sklaidos spektrometrija. Praktikantas susipažins su metodo taikymo ypatybėmis ir atliks praktiką Raman spektrometrine sistema.

2. Praktikos pobūdis: Turbulencinio tekėjimo struktūros tyrimas taikant IR spektroskopiją.
Tekėjimo struktūros tyrimai yra svarbūs tiriant įvairias tekėjimo sąveikas su jo struktūrą įtakojančiais veiksniais. Kai tėkmėje yra temperatūros skirtumų jos struktūros vizualizacijai ir analizei gali būti panaudota termovizija. Praktikantas susipažins su metodo taikymo ypatybėmis ir atliks praktiką tirdamas tekėjimą Termovizoriumi.

3. Praktikos pobūdis: Takiųjų terpių greičių lauko tyrimas taikant Dopplerio efektą.
Tiek atliekant eksperimentinius tyrimus, tiek ir vykdant procesų kontrolę yra poreikis didelio tikslumo greičio matavimui netrikdant tėkmės. Vienas iš metodų yra paremtas Dopplerio efektu ir plačiai naudojamas ten kur tėkmėje yra pakankamai tinkamo dydžio dalelių. Praktikantas susipažins su metodo taikymo ypatybėmis ir atliks praktiką 3D Mini Laser Doppler greičių lauko matavimo sistema.

4. Praktikos pobūdis: Takiųjų terpių modeliavimas taikant CFD.
Takiųjų terpių tekėjimo modeliavimas naudojamas tiek siekiant papildyti ir geriau suprasti natūriniais eksperimentais gautus duomenis, tiek optimizuoti technologinę įrangą gerai suprantamiems ir patikimai simuliuojamiems procesams. Skaitmeniniams eksperimentams plačiai naudojami CFD programų paketai. Praktikantas susipažins su takiųjų terpių modeliavimo ypatybėmis ir atliks praktiką atvirojo kodo OpenFoam programų paketu.

Siūlome: yra galimybė įsidarbinti, studijuoti doktorantūroje ir tęsti mokslininko karjerą.