Vilnius
EN

Kontaktai

Agnė Miklušytė Projekto vadovė vadovas@vu-kd.lt +370 622 63 451
Miglė Belevičiūtė Renginių vadovė migle@vu-kd.lt
Elena Jakelaitytė Renginių vadovė elena@vu-kd.lt
Gabrielė Arlauskaitė Renginių vadovė arlauskaite@vu-kd.lt
Agnė Karčiauskaitė Rinkodaros vadovė agne@vu-kd.lt
Dovilė Keraitė Komunikacijos vadovė dovile@vu-kd.lt
Lukas Macijauskas Komunikacijos vadovas lukas@vu-kd.lt
Prieglius Žuklys Komunikacijos vadovas prieglius@vu-kd.lt
Milda Janeikaitė Savanorių vadovė savanoriai@vu-kd.lt