Lietuvos energetikos institutas

Lietuvos energetikos institutas – tarptautiniu mastu pripažintas energetikos ir susijusių sričių mokslo, inovacijų ir technologijų kompetencijos centras. Aktyviai vykdome mokslinius tyrimus nacionalinėje ir tarptautinėje erdvėje, atliekame verslui reikalingus mokslinius tyrimus, kuriame naujus produktus.

Kartu ieškokime sprendimų kompleksinėms šių dienų ir ateities problemoms. Klimato kaita, tvari ekonomika, atsinaujinanti energetika, išmanieji miestai ir energijos tinklai, vandenilio energetika, branduolinė energetika – tarp daugelio aktualių sričių, į kurias nukreipiama LEI mokslininkų sukaupta patirtis ir kompetencijos.

Pradėk mokslininko karjerą LEI!

Siekiame, kad institute ruošiami jaunieji mokslininkai kryptingai ir sėkmingai integruotųsi į nacionalinę ir tarptautinę mokslo aplinką, išsiugdytų darbo rinkai reikalingų įgūdžių ir gebėjimų, bei gautų konkurencingą atlygį.

SIŪLOME:
Studijuoti doktorantūroje
Atlikti praktiką
Baigiamųjų darbų temas

Susipažink su LEI karjeros pasiūlymais www.lei.lt/karjera/