Tarptautinė energetikos bendrovė „Ignitis grupė“

„Ignitis grupė“ – tai tarptautinė energetikos bendrovė, viena didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse. Mūsų įmonės veikia Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje ir Suomijoje. Pagrindinė grupės įmonių veikla yra elektros ir šilumos energijos gamyba, tiekimas, elektros energijos ir gamtinių dujų prekyba ir skirstymas, taip pat energetikos sprendimų diegimas. Didelį dėmesį skiriame žaliosios energetikos plėtrai ir siekiame tapti pagrindiniu naujosios energetikos kompetencijų centru regione bei paskirstytosios energetikos sprendimų lyderiu tiek Baltijos jūros, tiek kituose regionuose. 

Šiandien pasaulis yra daug įdomesnis nei galėjome įsivaizduoti vakar. Energetika yra gerokai daugiau nei kas galėjo pagalvoti. Siekiame būti tais, kurie užtikrina, kad šiandien energija būtų patikima ir patogi, o pasaulis – energetiškai sumanus, todėl jau dabar galvojame apie rytojų. 

„Ignitis grupės“ įmonių veiklos spektras yra itin platus, todėl sau aktualių darbo pasiūlymų gali rasti įvairiose srityse darbinę patirtį sukaupę specialistai. Mūsų grupės įmonės kviečia specialistus prisijungti prie savo komandų visoje Lietuvoje.  

Grupėje veikia praktikų ir stažuočių programa #SmartStart. Ji organizuojama du kartus per metus –vasario ir birželio mėnesiais. Tai puikus būdas susipažinti su pačia bendrove ir joje vykstančiomis veiklomis iš vidaus. Be to, suburta puikių profesionalų komanda noriai dalijasi savo žiniomis su jaunaisiais specialistais.

Praktikos yra orientuotos į studijuojančius arba ketinančius studijuoti jaunuolius. Praktiką atliekantys studentai turi galimybę išbandyti dominančią specialybę, susipažinti su sumanią energiją kuriančiais žmonėmis, jų iššūkiais, mūsų organizacija, jos veikla ir kultūra.

Stažuotė orientuota į asmenis, kurie yra paskutinio kurso studentai, arba yra neseniai baigę studijas. Stažuotė – tai apmokamas darbas, kurios metu susipažįstama su organizacijos kultūra ir konkrečia veiklos sritimi. 

Visus praktikos ir stažuočių pasiūlymus galite rasti mūsų internetiniame puslapyje, adresu: https://ignitisgrupe.lt/lt/praktika